Regler

Här kan du läsa reglerna som gäller för SpecimenTian.

Här nedan kan du läsa de regler som ska följas i tävlingen och även viktig information kring tävlingen. Som antal deltagare i lagen, kostnad m.m.
Arter som ingår i tävlingen
 • Björkna
 • Brax
 • Färna
 • Id
 • Lake
 • Mört
 • Ruda
 • Sarv
 • Sik
 • Sutare
Tävlingstid
 • 1 maj till 30 september.
kostnad
 • Det kostar 400 kronor per lag att delta i tävlingen
 • Pengarna kommer att användas till prispott och en liten summa går till underhåll av hemsida m.m.
 • Inga pengar går till tävlingsledningen utan vi kommer sträva efter att ge så mycket vi bara kan till prispotten!
 • Vinnarlaget tar hem första priset som kommer vara ett presentkort ifrån en metebutik i Sverige. (Mer info kommer inom kort.)
 • Det kommer inte finnas några individuella pris, utan detta är en lagtävling!
 • Ju fler lag det blir desto större prispott! Så sprid gärna ordet och säg åt era metefränder att ställa upp med ett lag.
Laginformation
 • Varje lag får bestå av max 4 personer.
 • Varje lag har en lagkapten.
 • Lagkaptenen ansvarar för att anmäla lagets fiskar.
 • Laget ska vara överens om att fisken ska anmälas.
 • Lagkaptenen är den som har kontakt med tävlingsledningen.
 • Det går att lägga till deltagare i laget under tävlingstiden om man inte är fullt lag från början.
 • Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare före fångsten.
 • Man får inte vara med i flera lag och man får inte heller byta lag under tävlingstiden.
 • Man får inte heller byta ut deltagare i tävlingen under tävlingstiden.
 • Om en deltagare i ett lag lämnar tävlingen under året stryks dennes fiskar omgående från laget och tävlingen.
 • Det går bra att anmäla nya lag även om tävlingen redan har påbörjats.
Information om vatten
 • Enbart publika vatten är godkända att anmäla fisk ifrån, antingen ska det vara fritt fiske eller fiskekort som säljs till alla.
 • Det är inte godkänt med privata vatten, privat damm eller syndikatvatten.
 • Det är inte heller godkänt med vatten där man inte kan köpa ett fiskekort som är giltigt inom 1 månad. Ett exempel på ett sådant vatten är Ursjön som från och med 2020 inte säljer enskilda fiskekort utan hyr ut hela sjön. Dessa kort är redan bokade och de som har löst kort för 2020 har därför en förtur i kategorin Ruda. Så Ursjön är INTE ett godkänt vatten.
 • Kusten delas upp via landskapsgränser.
 • Åar (med eget namn) som mynnar ut i en annan å, till exempel Lagan, räknas som egna vatten. Åar och biflöden som rinner från en annan å (t.ex. Lagan) räknas som samma å. (Lagan i detta exemplet.)
poängsystem
 • Det finns 10 poängplatser per art. Tyngst fisk ger 10 poäng, sedan går det nedåt till 1 poäng.
 • Endast 1 fisk per vatten. Har t.ex. en brax på 7020 gram fångats från Rögle dammar och den är störst ger den 10 poäng. Fångas det en annan brax på 7010 gram från samma vatten ger denna noll poäng i tävlingen. 9 poäng ges istället till den brax som är störst från ett annat vatten, t.ex. en brax på 5010 gram från Hossmoån.
 • Om samma vikt förekommer på en fisk från samma vatten gäller fångstdatum, den som fångade sin fisk först får poängen.
 • Om samma vikt förekommer fast från olika vatten delas poängen likt följande. 10 poäng, 9 poäng, 9 poäng 7 poäng osv.
Allmänna regler
 • Max antal spön är 3 stycken.
 • Endast mete är godkänd metod, ismete är dock inte en godkänd metod.
 • Fisken skall vara spöfångad.
 • Fisken skall vara krokad i munnen, inifrån och ut.
 • Plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten, man ska alltså se till att vågen är nollad vi vägning.
 • Vägning skall ske på godkänd fiskevåg, kolla godkända modeller på Sportfiskarnas hemsida.
 • Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen och laget att uppgifterna och fångstbilden kan publiceras på SpecimenTians hemsida och Internet.
  (du kan läsa vår integritetspolicy här.)
 • Anmälan av fisk skall vara inskickad senast 7 dagar efter fångsten. Ledningen har sedan 7 dagar på sig att godkänna och uppdatera listorna på hemsidan.
Fiskekortsregler
 • Bild/dokument av giltigt fiskekort ska bifogas när en fisk anmäls till tävlingen. Är det fritt vatten som t.ex. kusten ska det framgå i anmälan att fisken är fångad i ett vatten där fritt fiske tillåts.
fotoregler
 • Det skall bifogas en liggbild på fisken med antingen mätbräda eller tumstock, fisken ska ej ligga på tumstocken. Måttband är inte godkänt mätverktyg och inte heller andra referensföremål likt en våg eller ett krokpaket. Endast mätbräda eller tumstock är giltigt!
 • Man får gärna bifoga bild med fångst och fångstman för publicering på hemsidan, men detta är inget krav.
tävlingsledning och jury
 • Tävlingsledningen består av 3 personer och det är Tommi Meriläinen, Michael Zentio och Christian Ottosson. De godkänner fiskar, uppdaterar hemsidan, svarar på eventuella frågor och är helt enkelt ansvariga för tävlingen i sin helhet.
 • Juryn i tävlingen består av 3 personer och de kommer att bli tillfrågade av tävlingsledningen att hjälpa till att behandla eventuella felaktiga anmälningar och/eller fusk om tävlingsledningen känner att de själva inte kan avgöra utgången på den anmälda fisken. Tävlingsjuryn är följande personer:
  Viktor Hallensjö, Palle Sköldblom och Niklas Graberg.

Vad händer om man bryter mot reglerna?

 • Är det någon som inte följer reglerna utan medvetet fuskar kommer den person som gjort sig skyldig till fusket att uteslutas ur tävlingen, för evigt.
 • Laget som personen är med i kommer strykas från tävlingen för året och kommer inte heller få några pengar tillbaka eller ersättning på något vis. Det är laget och individerna i laget som ska se till att följa reglerna!

Jag föredrar att misslyckas med ära! Än att vinna på fusk.

Sophocles